logo TV Mělníček

Železniční trať 076 Mělník -Mšeno je opět v provozu

V neděli 13.prosince 2015 opět ožila železniční trať 076 z Mělníka do Mšena. K příležitosti slavnostního otevření tratě byl vypraven speciální retro vlak, který vážil cestu z Kolína, přes Mělník do Mšena a zpět. Podél železnice byly spousty lidí, kteří si přišli průjezd vlaku vyfotografovat, oslavit znovuobnoení provozu a nebo jen prostě zamávat. Velká sláva se konala jak na mělnickém vlakovém nádraží, tak především v železniční stanici Mšeno, kde se akci těšilo velké množství příznivců. Na cestující zde čekal tradiční posolený krajíc, hudba a hovořilo se zde o průběhu rekonstrukce a o všem co jí předcházelo.

Poslední pravidelný vlak na této trati byl vypraven 14. září 2014, kdy kvůli zoufalému stavu musel být následující den úplně zastaven provoz. Hovořilo se v té době o absolutním ukončení provozu a zrušení celé trati z Mělníka až do Mladé Boleslavi. To však občané v čele se starosty obcí Mšeno, Martinem Machem a Chorušic, Martinem Bauerem nemohli dopustit. Sepisovaly se petice a začal dlouhý boj o udržení provozu na této trati. Nakonec se podařilo se Správou silnic a železnic, a také českými drahami vše vyřešit a správce trati přislíbil její brzké obnovení. Rozsáhlé rekonstrukce na celé trati byly doslova do roka a do dne úspěšně dokončeny. Nyní je trať v perfektním stavu a opět ji občané mohou využívat na pravidelných linkách. Nezbývá než popřát úspěšný, bezporuchový a bezpečný provoz, ale také rozumné plánování jízdních řádů. I za naši redakci děkujeme všem, kterým nebyl provoz na této krásné trati lhostejný a zasloužili se o jeho znovuobnovení. Železnici ZDAR !
Video tagy: znovuzahájení vlakové dopravy na trati 076 Mělník - Mšeno po rekonstrukci
publikováno:
16.12.2015 8:00
zhlédnuto:
25782 x
reklamní sdělení
© 2019 TV Mělníček, všechna práva vyhrazena