logo TV Mělníček

Medonosy

znak obceMedonosy
Medonosy - dnes nevelká obec na severní výspě mělnického okresu - je v písemných pramenech zmiňována poprvé v roce 1352, a to v rejstříku papežských desátků. Archeologické nálezy však dokládají osídlení mnohem starší, a to již v době bronzové (2000-700 l. př. Kr.) - v období tzv. knovízské kultury. Obec původně ležela na planině západně od nynějších Medonos, nad údolím Liběchovky, kde stávala středověká tvrz a starobylý farní kostel. Jako první vlastníci vsi se připomínají v r. 1360 Bušek, Ježek a Dětmar z Medonos. Traduje se, že údolím Liběchovky jezdil na hrad Bezděz v letech 1351 - 1357 král Karel IV.

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

MEDONOSY - NEJNOVĚJŠÍ VIDEO

Adventní koncert v Medonosích 2014
9.12.2014 23:30
© 2019 TV Mělníček, všechna práva vyhrazena